ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
BORNOVA ŞUBESİ

BURS ALMA ŞARTLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı.
 2. Atatürkçü Düşünce Derneğine üye olmak veya en az bir üyenin referansına sahip olmak.
 3. Derneğimizin kol çalışmalarına, törenlere, sosyal, kültürel ve bilimsel olarak düzenlenen etkinliklere devamlı ve aktif olarak katılmalı.
 4. Atatürk’ün büyük ve kutsal emaneti olan Cumhuriyetimizi, Türk devrimini ve tüm Atatürk ilkelerini yaşam felsefesi bilmiş demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerini benimsemiş, toplumumuza yaraşır, nitelikli birey olmalı.
 5. İzmir’deki devlet üniversitelerinde okuyor olmalı.
 6. İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içinde ikamet ediyor olmalı.
 7. Gelir durumu itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duymalı.
 8. Derslerinde başarılı olmak, ara sınıflarda okuyan öğrencilerin bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmalı. ( Başarı puan sıralaması dikkate alınacaktır.)
 9. Özel kurum ve kuruluşlardan kredi ve burs almamış olmalı.
 10. Disiplin cezası almamış olmalı.
 11. Adli sabıka kaydının bulunmamalı.
 12. İlgili yükseköğrenim kurumundaki öğrencilik süresini aşmamış olmalı.
 13. Üyelikle bağdaşmayan eylemleri saptananlar, tüzüğe aykırı hareket edenler, üç kez üst üste, aralıklı olarak yıl içinde on kez kol çalışmalarına katılmayanların, genel ahlak kurallarını çiğneyenlerin, burs şartlarına uymayanların bursları kesilir.
 14. Şehit ailelerine yukarıdaki şartlara uymak kaydı ile öncelik tanınır.
 15. Burs almaya hak kazanan öğrencilerimiz derneğimize üye olmalıdır.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:

 1. Nüfus Kayıt Örneği
 2. Fotoğraf (1 Adet)
 3. Öğrenci Belgesi (Kendisi ve kardeşlerine ait)
 4. Ara sınıflar için ders notlarını gösterir belge
 5. Ailenin gelirini gösterir belge
 6. Geliri olmayanlar için SGK ve vergi dairesinden ilişiğinin olmadığına dair belge
 7. Başvuru belgesini tam ve doğru olarak doldurarak şubemize teslim ediniz.

BURSLULAR TAKVİMİ

 • Başvuruların alınması: 26 Eylül 2016 / Pazartesi
 • Başvuruların bitişi: 14 Ekim 2016 / Cuma
 • Başvuru formlarının incelenmesi: 17 – 20 Ekim 2016 / Pazartesi – Perşembe
 • Sözlü değerlendirmeler (Mülakat): 22 – 23 Ekim /Cumartesi – Pazar
 • Açıklama ve duyuru: 1 Kasım 2016 / Salı

 

Eğitim desteğinden yararlanma koşullarını Burs Komisyonunun önerisi ile Yönetim Kurulu adına Şube Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

YÖNETİM KURULU