2019 – 2020 Öğretim Yılı Öğrenci Burs Başvuruları

ADD Bornova Şubesi, 2019 – 2020 Öğretim Yılı Öğrenci Burs Başvurularımız (Üniversite Öğrencileri) 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak, 4 Ekim 2019 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Burs Alma Koşulları ve İstenecek Belgeler ekte belirtilmiştir.
Gençlerimizi bekliyoruz…

(TLF : 347 29 09 – 347 49 48)

ADD BORNOVA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ BORNOVA ŞUBESİ

BURS ALMA ŞARTLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Derneğimizin kol çalışmalarına, törenlere, sosyal, kültürel ve bilimsel olarak düzenlenen etkinliklere devamlı ve aktif olarak katılmak.
 3. Atatürk’ün büyük ve kutsal emaneti olan Cumhuriyetimizi, Türk devrimini ve tüm Atatürk ilkelerini yaşam felsefesi bilmiş demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerini benimsemiş, toplumumuza yaraşır, nitelikli birey olmak.
 4. İzmir’deki devlet üniversitelerinde okuyor olmak.
 5. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ikamet ediyor olmak.
 6. Gelir durumu itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duymak.
 7. Derslerinde başarılı olmak, ara sınıflarda okuyan öğrencilerin bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. ( Başarı puan sıralaması dikkate alınacaktır.)
 8. Özel kurum ve kuruluşlardan kredi ve burs almamış olmak.
 9. Disiplin cezası almamış olmak.
 10. Adli sabıka kaydının bulunmaması.
 11. İlgili yükseköğrenim kurumundaki öğrencilik süresini aşmamış olmak.
 12. Üyelikle bağdaşmayan eylemleri saptananlar, tüzüğe aykırı hareket edenler, üç kez üst üste, aralıklı olarak yıl içinde on kez kol çalışmalarına katılmayanların, genel ahlak kurallarını çiğneyenlerin, burs şartlarına uymayanların bursları kesilir.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi
 2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 3. 1 adet fotoğraf
 4. Öğrenci Belgesi (kendisi ve kardeşlerine ait)
 5. Ara sınıflar için ders notlarını gösterir belge
 6. Ailenin gelirini gösterir belge
 7. Geliri olmayanlar için SGK ve vergi dairesinden ilişiğinin olmadığına dair belge
 8. Başvuru belgesini tam ve doğru olarak doldurarak şubemize teslim ediniz.

 

Eğitim desteğinden yararlanma koşullarını Burs Komisyonunun önerisi ile Yönetim Kurulu adına Şube Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI