ADD Kurucular Kurulu

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ KURUCULARI

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucuları üye numarası sırasıyla aşağıda ad ve soyadları belirtilen kişilerdir:

Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU

Prof. Dr. Nusret FİŞEK

Prof. Dr . Hüsnü GÖKSEL

Prof. Dr. M. Ragıp SARICA

M. Rauf INAN

Prof. Dr. Lütfü DURAN

Prof. Dr. Muzaffer Baki AKSOY

Celil GÜRKAN

Prof. Dr. Cahit TALAS

Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

Hicri FİŞEK

Kâzım YENİCE

Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK

Prof. Dr. Ayhan ÇAVDAR

İhsan TOPALOğLU

Sami N. ÖZERDİM

Bedri KORAMAN

Prof. Dr. Muammer AKSOY

Prof. Dr. Nejat KAYMAZ

Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ

Doç. Dr. Anıl ÇEÇEN

Lerzan AKYOLLU

Gürbüz D. TÜFEKÇİ

Hayri BALTA

Mustafa COŞTUROĞLU

Jale Candan GÜNAY

Dr. Ziya TİNEL

Rüştü ÖZAL

Doç. Dr . Fazıl SAĞLAM

Nermin ÖZTUŞ

Sabiha ERİŞ

Süheylâ KAYMAZ

Mualla GÖKHAN

Dr. A. Cengiz BÜKER

Prof. Dr. Özer OZANKAYA

M. Suphi GÜRSOYTRAK

Ârif ÇAVDAR

Sacit SOMEL

Prof. Dr. S. Çetin ÖZOğLU

Ayyuk ERENBERK

Tuncay DEMİRHAN

Hüseyin EMRE

Selahattin CANBAY

Arslan KAYA

Fahrettin TELSEREN

Hayri OSMANOĞLU

Hüseyin Avni GÜLER

N. İlter ERTUğRUL

Mehmet ALDAN

Süreyya ŞEHİDOĞLU

Derneğin Onur Kurucuları ise şunladır:

Prof. Dr. Fehmi YAVUZ

Prof. Dr. Bahri SAVCI

Prof. Dr. Münci KAPANÎ