Akçalı İşler Kolu

ŞAZER  DAĞ AKÇALI İŞLER K. BAŞKANI
SEVGÜL EVCİ AKÇALI İŞLER K. BAŞKAN YRD.
NURAY PEKMEZ AKÇALI İŞLER K. YAZMANI
EMİNE  AYKUT

SABAHAT ÖZCAN

AKÇALI İŞLER K. ÜYE

AKÇALI İŞLER K. ÜYE